<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6028754869050622947\x26blogName\x3dHoney+Apple+Pie\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://honeyapplepie.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://honeyapplepie.blogspot.com/\x26vt\x3d7898433726075652491', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
bonjour ~

" Eh aku la Princess....."
written on 4.11.2012 @ 6:58 PM ✈

Greeting Text


   

   Oleh disebabkan harini cuti sempena Pertabalan Yang DiPertuan Agong blablablablablabla k saya taktau sebab nama dia panjang sangat sape suruh kan nama panjang-panjang gitu mesti waktu exam dia susah kan nak tulis nama heh. 

   Jadi, sebagai seorang ye pelajar yang berwibawa lagi berdisiplin dan rajin serta nerd k saya pun menggunakan waktu yang terluang buat homework macam Gunung Lambak tu...

   Saya buat karangan BM so, sambil cari ilham *cehh ilham* saya conteng-conteng buku teks BI, Ape pasai BI? Ni teka-teki untuk anda. Jeng-jenggg-jenggg. K takpayah nak teka-teki sangat ah kan......nyampah doh aku. Erk okay okay =='' memain jeh.

Saya waktu tu tekap-tekap gambar, tetiba ada gambar Permaisuri Rusia kot (?) Entah.: "Haa yang ni aku buat cantik-cantik sikit ah haha. Ni princess tau jangan memain haa....." 


kataku. Eh skema la pulak dish dish. Kakak saya balas....: " Eh aku la Princess ehehek,..... "Tetiba saya rasa nak muntah hijau laaaa........hmph Lama saya tak update kan? Getting busy now phewww~ Saya pun mula merasakan tanda-tanda awal ketandusan idea sebab entry semua layak pergi pintu pagar tempat pelupusan sampah. Baru pintu la...belum masuk lagi :p

Labels: ,


0 comment[s] | back to top


© 2012 - Layout created by Afeeqah.
Do you know ? Honesty is the best policy in life